Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Gezondheid

Gezondheid is volgens Ayurveda meer dan de afwezigheid van ziekte. De definitie van gezondheid beslaat uit gezonde weefsels, spijsvertering, geest en uitscheiding van afvalstoffen.

Gezondheid rust volgens Ayurveda op drie peilers namelijk gezonde voeding, gezonde slaap en gezonde sex. Wat gezonde voeding, slaap en sex is hangt samen met uw unieke constitutie, dus wat voor de één gezond is hoeft dat voor de ander absoluut niet te zijn en omgekeerd.

Kijk voor meer informatie over uw unieke constitutie op de pagina met de test voor de lichamelijke balans.

Ziekte

Ziekte is een gevolg van een langdurige onbalans. Dat kan zowel een lichamelijke als geestelijke onbalans betekenen. Een ziekte is er nooit zomaar, ziekte ontwikkelt zich stapsgewijs, de zogeheten pathogenese. Volgens de Ayurveda begint een ziekte met een disbalans in de energieën, de dosha’s, Vata, Pitta en Kapha. Oorzaken voor een disbalans liggen in onwetendheid, ongezonde gehechtheid aan zintuiglijke prikkels of de invloeden van de seizoenen.

Pathologie (ziekte ontwikkeling)

Een ziekte ontwikkelt zich volgens de volgende stappen:

1. Ophoping van een energie of dosha:

Vata verzamelt zich in de dikke darm met tekenen van opgeblazenheid en gasvorming, obstipatie, droogte, kramperigheid, koude, angsten en slapeloosheid.

Pitta hoopt zich op in de dunne darm met tekenen van zuur in de maag (oprispingen, brandend maagzuur), gelige verkleuring van het oogwit, urine en ontlasting, sensaties van hitte en geirriteerdheid, een bittere smaak in de mond en losse en stinkende ontlasting.

Kapha hoopt zich op in de maag, met verschijnselen als indigestie, lethargie, bleekheid, zwaar gevoel in de ledematen en in het hoofd.

2. Verergering van een dosha

De verergering van een dosha leidt tot een toename van de klachten zoals hierboven bij de ophoping beschreven. De dosha’s nemen toe in hun respectievelijke ingewanden, de maag bij Kpaha, de dunne darm bij Pita en de dikke darm bij Vata. De verhoogde dosha is nu nog relatief eenvoudig te verwijderen.

3. Verspreiding van de dosha

Zodra de ingewanden de maximum capaciteit hebben bereikt voor de geaccumuleerde dosha zal die zich door het lichaam gaan verspreiden. Ze zoeken daarbij elke mogelijke beschikbare route en gebruiken daarbij de weefsels plasma en bloed.
Kapha verspreidt naar de longen en veroorzaakt hoest, benauwdheid en overgeven. In de gewrichten leidt Kapha tot zwelling en er wordt slijm zichtbaar in de ontlasting.
Pitta verspreid naar de huid en veroorzaakt huidontstekingen, naar de ogen en veroorzaakt roodheid, naar de maag en leidt tot misselijkheid en in de darmen leidt Pitta tot branderige diarree.
Vata verspreidt naar de huid en veroorzaakt droogte, in de gewrichten leidt het tot kraken en pijn, in de luchtwegen veroorzaakt het  een droge hoest en in de darmen leidt het tot meer pijn en obstipatie.

Ook in dit stadium zijn de dosha’s nog relatief eenvoudig te verwijderen.

4. Herpositionering van de dosha

De geïrriteerde dosha zal zich nu vastzetten, meestal in een deel van het lichaam waar de dosha aan gelinkt is. Kapha bijvoorbeeld zal zich meestal vastzetten in de longen, maag, gewrichten, slijmvliezen en plekken met lichaamsvocht.
Pitta zal zich nestelen in de lever, ogen, huid, darmwand of klieren.
Vata zet zich vast in de oren, gewrichten, botten, huid of de dikke darm.
In dit stadium beginnen de eesret tekenen van een ziekte zich te openbaren, bijvoorbeeld hoest en een licht piepende adem als voortekenen van een astmatische aanval.

De dosha’s zijn nu niet eenvoudig te reinigen en een diepe reiniging is noodzakelijk (panchakamra).

5. Manifestatie van de ziekte

De ziekte is volledig geopenbaard en identificeerbaar.

Het bestrijden van de ziekte is nu veelal minder eenvoudig te verhelpen.

6. Verschijning van het unieke ziektebeeld

Zodra een ziekte zich op een bepaalde plaats heeft vastgezet zal de ziekte haar eigen leven” gaan leiden en de specifieke eigenschappen zullen zich uiten via de bijbehorende dosha. Bijvoorbeeld eczeem, veroorzaakt door Vata is droog, schilferachtig en jeukend. Pitta eczeem is daarentegen rood, ontstoken, bloedend en heet, terwijl Kapha eczeem juist nat, etterend, jeukend en oedematisch.

De ziekte is nu volledig chronisch en wel behandelbaar, maar niet geneesbaar.

Voor meer informatie over ziekte en gezondheid neemt u even contact op.