Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

SKB Bloedonderzoek

De SKB test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de ROTS test en de SKL test. Dit zijn tests die los staan van elkaar. Het combineren van deze twee verschillende tests verhoogt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de diagnose aanzienlijk. 

De sedimentatie-combi-bloedtest (SKB-test) is een holistisch diagnostisch instrument om verstoringen in de lichaamsfuncties in een vroeg stadium op te sporen. Verder geeft hij aanwijzingen over de ontwikkeling en het ontstaan van een pathologische conditie. Dit in tegenstelling tot klinisch (bloed)onderzoek, waarbij afwijkingen pas te zien zijn als de pathologische conditie zich reeds in het klinische stadium bevindt. De SKB-test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties-test (ROTS-test) en de dr. Sklenar, ofwel de SKL-test. Deze onderzoeken staan los van elkaar, maar gecombineerd worden de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de diagnose aanzienlijk verbeterd.

ROTS test

De ROTS test is gebaseerd op de structuur van het gedroogde bloed met de daarin voorkomende tekens. Het begrip ROTS staat voor Reactieve Oxidatieve Toxische Substanties. Deze substanties zijn restproducten van stofwisselingsprocessen en dysfuncties. ROTS zijn vrije radicalen die alleen in het bloed te zien zijn als de enzymen geblokkeerd zijn. Deze test is door Bradfort ontwikkeld en is in de laatste tien jaar verder verbeterd. Daardoor is deze test nu geschikt om toxische belasting duidelijk zichtbaar te maken. In het begin werd alleen gekeken naar het voorkomen van ROTS in deze test. De ROTS test is uitermate geschikt om te bepalen in welke fase van ziekteontwikkeling een persoon verkeert.
voorbeeld SKB bloedonderzoekMensen met veel ROTS hebben een tekort aan deze oligo-elementen. De schade door vrije radicalen veroorzaakt neemt hierdoor sterk toe. Het diagnosticeren van ROTS geeft een belangrijke aanwijzing over de polarisatie van het lichaam.
De eerste aanwijzing voor ROTS en verandering van de erytrocyten is dus een aanwijzing voor het ontwikkelen van pathologische verschijnselen, ondanks het feit dat dit klinisch nog niet aan te tonen is. Het immuunsysteem wordt dermate belast, dat exogene oorzaken vat krijgen op het organisme.

SKL test

De SKL test werd door Dr. Sklenar verder ontwikkelt en berust op de vorm en structuur van de erytrocyten bij een bepaalde kleuringstechniek. Dr. Sklenar heeft dit onderzoek verfijnd tot een niveau waarop verschillende verstoringen in het bloedbeeld goed zijn te diagnosticeren. Hij ontdekte dat patiënten met kanker altijd dezelfde veranderingen hebben in de structuur en vorm van erytrocyten, de omringende proteïnering en aanhechting van biogranula aan deze ring.
De volgende verstoringen kunnen met de SKB test zichtbaar worden:
·         toxinen opbouw/ontstekingen
·         verstoringen enzym proces
·         endocriene verstoringen
·         leverbelasting
·         nierbelasting
·         darmverstoringen gedifferentieerd naar mycotische of dysbiotische belasting
·         adrenale stress
·         verschuivingen pH-waarde
·         kwaliteit zuurstoftransport
·         kwaliteit fibrinolyse
·         vermoeden tot maligne procesvorming
·         vermoeden tot cystevorming
·         verminderde opname van koper, mangaan, zink, ijzer, kobalt, selenium, nikkel,
          chroom, jodium