Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Gezonde sex

Net als bijvoorbeeld slaap hangt het van uw type en balans af hoeveel zin u heeft en sex en wat u fijn vindt, maar ook hangt het samen met uw unieke constitutie wat goed voor u is.

Mensen met een Vata natuur of Vata verhoging hebben een wisselende behoefte aan sex. Zij hebben een levendige fantasie en zijn intens gepassioneerd, maar hebben rust nodig nadat zij hun energie hebben verbruikt. Mensen met een Vata natuur of onbalans zijn snel verminderd vruchtbaar.

Pitta types hebben een stevig temperament, dat hen een stevige sexuele lust geeft. Zij weten wat ze willen en weten dat meestal ook prima voor zichzelf te regelen. Als zij daar niet aan (kunnen) voldoen zal hun passie en lust zich omzetten in irritatie.

Hun kalme natuur geeft Kapha types een stabiele sexuele lust. Zij hebben het grootste uithoudingsvermogen, maar zijn niet snel sexueel opgewonden. Zij zijn liefhebbend en betrokken bij hun partner. Als Kapha gebalanceerd is hebben zij een uitstekende vruchtbaarheid.

Ayurveda kent vele methoden en producten om de libido en de vruchtbaarheid te vergroten. Voor meer informatie over sexualiteit, libido en vruchtbaarheid kan je contact opnemen.

KamaSutra
De KamaSutra is één van de meest bekende werken uit de Veda’s, de oorspronkelijke Indiase geschriften, waar ook de Ayur-Veda er één van is. De KamaSutra is gebaseerd op een veel ouder geschrift, de KamaShastras, dat al in de 7e eeuw vóór Christus is geschreven! De KamaSutra is een grote verzameling verzen die beschrijven hoe de liefde bedreven dient te worden, geschreven in de 2e eeuw na Christus. In het hedendaagse leven is deze handleiding voor pasgetrouwde stellen verworden tot een opsomming van sexuele posities of standjes. De oorspronkelijke gedachte achter deze posities is het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid via de vereniging van man en vrouw. Onderdeel van deze methodiek zijn de zogenaamde drukpunten die, net als in bijvoorbeeld de handen of de oren, in directe verbinding staan met de weefsels, organen en het skelet van je lichaam. Via de juiste sexuele posities werkt de vereniging dus aan het bevorderen van je gezondheid of het bestrijden van ziekte.

Tantra – de Yoga van de sex
Vatsyayana, de schrijver van de KamaSutra’s gebruikt het woord Yoga om de vereniging tussen man en vrouw te beschrijven. Tantra gebruikt Vatsyayana in de zin van methode of techniek. Grofweg zou je dus kunnen zeggen dat Tantra de Yoga van de sex is. Meer verfijnd duidt Tantra op de samensmelting van de mannelijke en vrouwelijke energie, hetzij in een vereniging tussen man en vrouw, dan wel binnen de mens zelf.

Tips voor gezonde sex:
– Sex hoor je te hebben op de juiste plaats, dat wil zeggen in een rustige veilige omgeving zonder prikkels of verstoringen van buiten;
– Sex hoor je te hebben op de juiste tijd, waarbij de kapha periode van de dag het meest geschikt is, dus tussen 6 en 10, zowel ’s morgens als ‘s avonds;
– Sex hoor je te hebben met de juiste persoon, namelijk diegene waarmee je een diepe verbinding hebt op hartsniveau;
– Sex hoor je vanuit je hart te bedrijven, want alleen dan zal er werkelijk contact zijn tussen jou en je partner, dat in tegenstelling tot sex die je alleen met je hoofd bedrijft of juist alleen vanuit je kruis;
– Sex hoor je te hebben op de juiste wijze, diep in je hart weet je wat goed is voor jou en je partner en dan weet je zelf al snel welke verlangens voor jou kloppen en welke eigenlijk niet.
– Eén ding mag helder zijn, sex is nooit bedoeld om tegen jouw zin of die van de ander te hebben.

Wilt u meer informatie over Tantra of gezonde sex of heeft u vragen of problemen met een verminderde libido, potentie of vruchtbaarheid, neem dan contact met me op of maak een afspraak voor een Ayurvedisch consult.