Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Anergische type

De anergische diathese is de fase waarin de gezondheid en vitaliteit snel afneemt. Als psychologisch kenmerk ziet men hier vaak levensmoeheid en verwarring.
Er is een onderscheid te maken in de anergische diathese als terrein en het acuut syndroom. Bij het acuut syndroom is er duidelijk een aanleiding tot de (tijdelijke) anergische diathese, zoals een trauma (fysiek of emotioneel), operatie of (verkeerde) medicatie.

Het element WATER vanuit de vijf elementenleer is te vergelijken met het anergische type.

Vanuit Ayurveda typeren we dit soort mensen als hoog Vata, met een sterke Rajas geest.

De dystonische diathese wordt in zijn algemeenheid door de volgende symptomen gekenmerkt:

• Depressie (neiging tot zelfmoord)
• Berusting in lot
• Latente vermoeidheid/kan niet op gang komen
• Humeurig, nukkig
• Verward en desorientatie

De hiervoor genoemde hoofdsymptomen kunnen door de volgende secundaire symptomen begeleid worden:

• Slapeloosheid, nachtmerries
• lnfecties en recidieven hiervan
• vaak longen en urinewegen
• Gevoelig voor infecties
• vaak urineweginfecties
• Sterk afgenomen vitaliteit
• Met pieken om 11.00 en 17.00 uur (vaak met hongergevoel)
• Anemie
• Infarct

Regulatie met: koper-zilver-goud