Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Geestelijke balans

Ayurveda zelf is geen geloof of filosofie, maar een gezondheidsleer op basis van ervaring.

Aan de Ayurveda ligt wel een bepaalde visie ten grondslag, een visie op de wijze waarop de schepping is ontstaan, een visie op de plaats van de mens en op zijn verhouding tot de hem omringende wereld. De Samkhya is het oudste van alle Indische filosofische systemen. Het is de eerste bekende beschrijving van een compleet model van het universum, tegelijk wetenschappelijk en transcendent. Het universum zou bestaan uit twee eeuwige realiteiten: purusha en prakrti. Uit het contact van Prakriti met Purusha ontstond het scheppingsproces dat nimmer eindigt en waarin de oerbeginselen zich op afdalende niveaus van materialisatie manifesteren. In dat proces ontstaan de drie “Guna’s”, de drie kwaliteiten van de geest:

Sattva – (balans, harmonie) het zuivere, heilige, lichte;

Rajas – (te veel, overdrijving) het vurige, beweeglijke, veranderende;

Tamas – (te weinig, weerstand) het trage, inerte, duistere.

Alle materie heeft deze drie fundamentele gunas of kwaliteiten. Binnen het Hindoeïsme staan de goden Brahma (de schepper), Vishnu (de onderhouder) en Shiva (de schepper) voor deze kwaliteiten. Binnen de afzonderlijke kwaliteiten treden weer differentiaties op van Sattva, Rajas en Tamas. Zo ontstaan de volgende vermengingen:

Rajastic Sattva – de actieve kracht van Sattva, de helende kracht voor integratie en heelheid

Tamastic Sattva – de destructieve kracht van Sattva die negativiteit wegneemt. Het zorgt voor een stabiele balans en beschermt de gezondheid

Sattvic Rajas – het type religie, spiritualiteit of idealisme van fanatieke stromingen, vaak gepaard gaand met intolerantie

Tamasic Rajas – de weerstand tegen iedere vorm van autoriteit, waarbij zelfbestuur en eigenbelang prevaleren, ongeacht de consequenties

Sattvic Tamas – het geloof, spiritualiteit of idealisme van tamastische mensen. Het niveau van duistere stromingen en bijgeloof

Rajasic Tamas – de agressie en het geweld van botte en onwetende mensen, vaak de oorzaak van diepe seksuele perversies

Volgens de Ayurveda ontstaan klachten door te veel Rajas of Tamas. Ziekte, zeker chronische ziekte, is een staat van Tamas. Tamas is een opeenhoping van gifstoffen en afvalstoffen in het lichaam en van negatieve gedachten en emoties op psychologisch niveau. Rajas is de kracht achter de overgang van gezondheid naar ziekte en van ziekte naar gezondheid. Doel is dan ook om deze beide te verlagen en een leven te leiden dat Sattva verhoogt.
Ayurveda en Yoga leggen dan ook de nadruk op het ontwikkelen en vergroten van Sattva. In Yoga is Sattva de hogere kwaliteit die spirituele groei mogelijk maakt. In Ayurveda is Sattva de balans die genezing mogelijk maakt.

Uit Sattva, Rajas en Tamas zijn volgens de Samkhya-filosofie de vijf elementen gevormd de “Panch mahabhuta’s”. Uit Sattva ontstond ether, uit Sattva plus Rajas ontstond lucht, uit Rajas vuur, uit Rajas plus Tamas water en uit Tamas aarde. Dat zijn de vijf elementen waaruit al het universum is opgebouwd. Uit deze vijf elementen zijn vervolgens de krachten Vata (beweging), Pitta (transformatie) en Kapha (structuur) samengesteld. Meer informatie over Vata, Pitta en Kapha vind je op: Test Lichamelijke Balans of op de afzonderlijke pagina’s: Vata, PittaKapha.

Er treedt een aantal vermengingen op tussen de kwaliteiten of Guna’s (Sattva, Rajas en Tamas) en de krachten of Dosha’s (Vata, Pitta, Kapha). Zo ontstaan de volgende geestelijke toestanden:

Vata Sattva – creatief, enthousiast, levendig, flexibel
Vata Rajas – nerveus, onrustig, beweeglijk, angstig
Vata Tamas – futloos, zonder inspiratie, depressief, traag

Pitta Sattva – gedreven, helder inzicht, ordelijk, moedig
Pitta Rajas – hyper actief, sterk (ver)oordelend, over kritisch, streberig
Pitta Tamas – afgunstig en jaloers, agressief, hysterisch, ruzie zoekend

Kapha Sattva – liefde vol, rustig en kalm, vriendelijk, goed geheugen
Kapha Rajas – droevig, neerslachtig, teruggetrokken, weinig contactvol
Kapha Tamas – depressief, negatief, futloos, apath]isch, slecht geheugen

Individuele begeleiding
Meer inzicht in jouw specifieke type en de eventuele onbalans kan je krijgen via individuele begeleiding. We gaan dan verder in op de werking van de energieën op je gezondheid en besteden veel aandacht aan een passende leefstijl.
Belangrijk uitgangspunt in de Ayurveda is dat alles wat je doet prettig moet voelen, dus een streng dieet hoeft helemaal niet heilzaam te zijn. Samen zoeken we naar voeding en een leefstijl die bij jou past, maar wel je gezondheid ondersteunt.

The Lowlands