Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Immuunsysteem

Ongeveer driekwart van ons immuunsysteem bevindt zich in de darmen (gastrointestinaal lymfoïde weefsel, GALT). Word je vaak ziek of reageer je allergisch op meerdere dingen, dan is het vrijwel zeker dat de darmflora en/of de darmslijmvliezen niet in orde zijn, waardoor je immuunsysteem minder goed werkt.

Immuunsysteem
Ons immuunsysteem beschermt ons tegen allerlei ziekteverwekkers, zoals bacteriën, parasieten en virussen, die ons lichaam binnen dringen. Een dergelijke ziekteverwekker wordt ook wel een pathogeen genoemd. Het immuunsysteem kan worden opgedeeld in een “aangeboren” en een “verworven” deel. Het verworven systeem kan zich aanpassen aan het pathogeen. Dit kost tijd, maar dit geeft uiteindelijk wel een sterke afweer. Bovendien is ons lichaam daarna vaak langdurig beschermd tegen deze pathogenen. Het aangeboren, ofwel aspecifieke systeem is daarentegen direct werkzaam en vormt daarmee een belangrijke, brede, eerstelijns verdediging tegen vele pathogenen. Maar, doordat dit aangeboren systeem minder specifiek is, is de afweer soms minder optimaal.

Darmflora en immuunsysteem
De darmflora is direct betrokken bij de ontwikkeling van ons immuunsysteem en de vorming van tolerantie voor lichaamsvreemde stoffen, zoals voedsel allergenen. Wordt dit verstoord dan kan dat tot ziektebeelden als allergieën leiden. De Zweedse kinderarts Bengt Björksten legde als eerste daadwerkelijk een verband tussen de samenstelling van darmflora en atopische aandoeningen (bijvoorbeeld astma, hooikoorts en constitutioneel eczeem). Hiervoor vergeleek hij de darmflora van kinderen in Zweden en Estland. In Zweden komen atopische aandoeningen veelvuldig voor, terwijl deze in Estland toen nog vrij zeldzaam waren. Hij vond dat Zweedse kinderen vaker waren gekoloniseerd met Clostridium difficile, en minder vaak lactobacillen hadden in vergelijking met hun Estse leeftijdsgenoten. In een vervolgonderzoek toonde hij aan dat de darmflora van kinderen met atopisch eczeem verschilde van die van gezonde kinderen.

KOALA-onderzoek
Het KOALA-onderzoek (Kind, Ouder en gezond- heid: Aandacht voor Leefwijze en Aanleg ) is een longitudinale   geboortecohortstudie,  naar  het ontstaan   van  atopische  aandoeningen.  Het onderzoek ging in oktober 2000 van start met de werving van 2.834 zwangere vrouwen. De verzameling van gegevens vond plaats gedurende de zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het  kind door middel  van herhaalde vragen lijsten. Aan een subgroep van deelnemers werd toestemming gevraagd om lichaamsmateriaal af te nemen: bloed van moeder en kind, moedermelk en een ontlastingmonster van het kind. Verder werd toestemming gevraagd  om het kind op 2-jarige leeftijd te  onderzoeken op  de  aanwezigheid van atopisch eczeem.
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de  Universiteit Maastricht, in samenwerking met Aca- demische Ziekenhuis Maastricht, TNO Kwaliteit  van Leven, het Rijksinstituut voor Volksgezond- heid en Milieu, en het Louis Bolk Instituut. Meer informatie: http://www.koala-study.nl/

Relatie tussen darmflora en eczeem
In het KOALA-onderzoek is een ontlastingmonster verzameld van ongeveer duizend kinderen van een maand oud. Daarin is de aanwezigheid en hoeveelheid bepaald van de volgende bacteriesoorten (of groepen): bifidobacteriën, lactobacillen, Escherichia coli, Clostridium difficile en bacteroïdes. Deze bepaling werd gedaan met een moleculaire techniek (real-time PCR) die het genetische materiaal van deze bacteriën herkent. Vervolgens is gekeken welke factoren van invloed zijn op de samenstelling van de darmflora, en naar de effecten op het ontstaan van atopische aandoeningen (eczeem, piepen op de borst en allergische sensitisatie).
Het bleek dat de aanwezigheid van Escherichia coli in de darmflora geassocieerd was met een verhoogd risico op eczeem in de eerste twee levensjaren. Dit risico nam toe naarmate de concentratie E. coli hoger was. Verder bleek dat de aanwezigheid van Clostridium difficile gepaard ging met een hogere kans op eczeem, maar daarnaast ook wheezeklachten (piepen op de borst) en allergische sensitisatie (specifieke IgE antilichamen tegen de acht meest voorkomende allergenen). Dit laatste betrof voornamelijk de voedselallergenen (koemelk, kippenei en pinda) en niet zozeer de luchtweg- allergenen (gras- en berkenpollen, kat, hond en huisstofmijt). Deze bevinding past bij het idee van de ontwikkeling van lokale tolerantie in de darm.

Slijmvliezen
De slijmvliezen vormen de barriere tussen het uitwendige en inwendige milieu. In de slijmvliezen bevinden zich de bacteriën en enzymen die ziekteverwekkers vernietigen en voedingsstoffen omzetten tot lichaamsvriendelijke bouwstenen. Alle slijmvliezen van het lichaam staan met elkaar in verband. Daarom gaan hooikoorts of astma en darmklachten vaak samen. Mogelijk is er een allergie voor voeding, waar je niet van op de hoogte bent en die je darmslijmvliezen verzwakt. Dat kan je gevoeligheid voor bijvoorbeeld blaasontstekingenverergeren. Vrouwen merken vaak het effect van verzwakte slijmvliezen door minder vaginale afscheiding en sneller pijn bij het vrijen.
Een goede darmflora ondersteunt ons immuunsysteem doordat er antistoffen worden aangemaakt. Deze antistoffen beschermen de slijmvliezen tegen infecties en tegen de neiging om allergisch te gaan reageren op voeding, huisstofmijt of pollen (hooikoorts) etc. De darmflora is ook belangrijk omdat ze regelt hoeveel histamine er onschadelijk kan worden gemaakt. Histamine is de stof die de klachten als zwelling, roodheid en jeuk veroorzaakt bij allergieën. Bij een zwakte van de darmflora hoeft er maar een zeer geringe prikkel te zijn, om zo’n vervelende allergische reactie uit te lokken.

Darmflora uit een potje
Darmflorabacteriën worden steeds bekender mede dankzij reclames voor Yakult en Actimel. In dit soort drankjes zitten relatief weinig goede bacteriën. Let er op dat er behoorlijk wat mensen overgevoelig zijn voor zuivel in dit soort producten en dat de zuivel zelf de oorzaak kan zijn van de verstoppingsklachten.
Probiotica kunnen acute klachten, zoals krampen en pijn in de buik sterk verminderen. Ook kan het een klacht als verstopping verhelpen. Het probleem hierbij is echter dat bij het stoppen met het slikken van darmflorapreparaten, de klachten vaak weer terugkomen als de darmklachten al langer bestonden. Darmflorapreparaten zijn wel goed toepasbaar om te voorkomen dat antibiotica teveel schade aanricht, of om bij babies de vorming van de darmflora goed op gang te helpen.

Natuurgeneeskundige aanpak
Er bestaan ook middelen die veel langduriger positieve effecten op de darmflora weten te bewerkstelligen en het hele immuunsysteem van de darmen ’trainen’ met als doel ziektes als chronische slijmvliesaandoeningen in bijvoorbeeld de neus (hooikoorts) of de blaas (terugkerende blaasontstekingen) te genezen. Vrouwen merken daarbij al snel verbetering van de vaginale slijmvliezen doordat de pijn bij het vrijen verdwijnt.
Daarnaast zijn er Ayurvedische middelen die de kwaliteit van de darmwand en de slijmvliezen verbeteren en daarmee de voedingsbodem voor een gezonde darmflora versterken. Langs deze weg zal dus niet alleen de darmflora verbeteren, maar ook het immuunsysteem!

Neem voor meer informatie even contact op of maak een afspraak voor een consult.