Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Hypo-energische type

Deze diathese werd door Menetrier ook wei de “artrotuberculeuse” diathese genoemd. Met name de luchtwegen zijn vatbaar voor aandoeningen. Er is vaak sprake van vermoeidheid, maar deze verdwijnt snel na rust.

Psychologische kenmerken zijn onder andere concentratiezwakte, kalm en behoefte aan rust, en vermijding van prikkels. Het element METAAL vanuit de vijf elementenleer is te vergelijken met het hypo-energische type. De persoon gaat meer naar binnen toe (introvert) wordt daardoor wat kouwelijker en gevoeliger voor indrukken van buitenaf.

Vanuit Ayurvedisch oogpunt lijkt dit type op Kapha-Vata

Rond het vijftigste levensjaar verandert deze diathese in de dystonische diathese. De dystonische diathese geeft een daling van vitaliteit en een toename van de subjectieve klachten. Onbehandeld verandert deze diathese in de anergische diathese. Deze laatste diathese is kenmerkend in het ontstaan van cellulaire pathologie.

Het is belangrijk een onderscheid te maken in natuurlijke veroudering en vroegtijdige veroudering, veroorzaakt door exogene en/of endogene invloeden.

De hypo-energische diathese wordt in zijn algemeenheid door de volgende symptomen gekenmerkt:

• Aanhoudende vermoeidheid
• Behoefte aan structuur en zekerheid
• Emotioneel
• Gevoelig voor koude
• Licht pessimistisch
• Rustig, kalm
• Sterke behoefte aan slaap en rust

De hiervoor genoemde hoofdsymptomen kunnen door de volgende secundaire symptomen begeleid worden:

• Osteoporose
• CARA
• Overprikkeling maag/darm en urinewegen
• Eczeem / acne / neurodermitis
• Hepatitis
• Zwak bindweefsel

Regulatie met: mangaan-koper