Tri-Gunas-Test
 
Symptomen  Indien waar
Dieet:
Vegetarisch
Soms vlees
meestal vlees
Zintuiglijke impressies:
Kalm, puur
Verward
Verstoord, onjuist
Drugs, alcohol en andere stimulerende middelen:  
Nooit
Soms
Regelmatig
Behoefte aan slaap:
Weinig
Gemiddeld
Groot
Seksuele activiteit:
Weinig
Gemiddeld
Veel
Beheersing van de zintuigen:
Groot
Gemiddeld
Slecht
Spraak:
Kalm en oprecht
Snel geërgerd
Ongeïnteresseerd
Behoefte aan netheid:
Groot
Gemiddeld
Weinig
Arbeid:
Onbaatzuchtig
Persoonlijke doelen
Lui
Woede:
Zelden
Soms
Regelmatig
Angst:
Zelden
Soms
Regelmatig
Begeerte:
Gering
Matig
Veel
Trots:
Bescheiden
Enig ego
Zelf ingenomen
Depressie:
Nooit
Soms
Regelmatig
Liefde:
Universeel (voor iedereen)
Persoonsafhankelijk
Gebrek aan liefdevolheid
Agressie:
Nooit
Soms
Regelmatig
Gehechtheid aan geld:
Weinig
Matig
Groot
Vergevingsgezindheid:
Groot
Met moeite
Langdurige wrok
Concentratie:
Goed
Gemiddeld
Slecht
Geheugen:
Goed
Gemiddeld
Slecht
Wilskracht:
Sterk
Variërend
Zwak
Eerlijkheid:
Altijd
Meestal
Zelden
Oprechtheid:
Altijd
Meestal
Zelden
Geestelijke kalmte:
Meestal
Gedeeltelijk
Zelden
Creativiteit:
Groot
Gemiddeld
Weinig
Spirituele studie:
Dagelijks
Soms
Zelden of nooit
Manta, gebed:
Dagelijks
Soms
Zelden of nooit
Meditatie:
Dagelijks
Soms
Zelden of nooit
Dienstbaarheid:
Groot
Enige
Geen
Ik heb een algeheel gevoel van onbehagen/malaise, met vage pijnen:  
Meestal
Soms
Nooit
Score
Sattva
Rajas
Tamas
naam 
geboortedatum 
emailadres