Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

IgG-IgG4 Screening Basis

Beschrijving

Op basis van de testuitslag van IgG/IgG4 Pre-screening kan als vervolg­onderzoek gekozen worden voor (één van) deze testen. Hiermee kun­nen uit een onderzoek bij 88 voedingsmiddelen (de 16 uit de pre Screening, plus 72 andere veel gegeten voedingsmiddelen), die voedingsmiddelen bepaald worden of daarvoor een intolerantie bestaat. De ene test identi­ficeert voedingsmiddelen met antigenen van het IgG-type in zijn totali­teit (type 1 t/m 4 gezamenlijk) en de andere die van het afzonder­lijke IgG4-type. Intolerantiereacties van de IgG-typen 1 t/m 3 zijn veelal chronisch (gewrichten, huid, spieren, vermoeidheid) en die van IgG-type 4, kunnen acuter (astma, eczeem, diarree) zijn. Door het grote aantal onderzochte voedingsmid­delen is de kans heel groot dat de voedingsmiddelen waarvoor een intolerantie bestaat ook werkelijk bepaald worden. Hierdoor wordt duidelijk welke voedingsmiddelen vermeden moeten worden zodat uw klachten kunnen verdwijnen.

Voorbeelduitslag IgG Screening Basis (Download pdf)

Bloedserum test