Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Ontlastingsonderzoek

Ontlastingtesten

De darm is een buitengewoon belangrijk orgaan dat veel aandacht verdient. Een op de vijf bewoners van Nederland en België heeft last van de darm. De klachten variëren van buikpijn, winderigheid en diarree tot verstopping. Vaak gaat dit gepaard met vermoeidheid of het gevoel niet helder te kunnen denken.

Ontlastingtesten geven een beeld van het darm eco-milieu. Er worden meerdere testpakketten aangeboden. Naast analyses van de darmflora, worden er markers op ontstekingen en glutenallergie bepaald en kan er onderzocht worden op parasieten. Door middel van ontlastingsonderzoek kan in veel gevallen de oorzaak voor darmklachten en chronische ziekten worden opgespoord.

Basisscreening darm

Ontlastingsonderzoek

Bij chronische en vage maag-darmklachten en/of vermoeidheid, huidklachten en hormonale disfuncties geeft dit programma snel aan of deze veroorzaakt worden door een verstoorde darmflora, een verzwakt afweersysteem, ontstekingen en/of een voedselallergie. Op basis van de resultaten van dit programma wordt bepaald welke vervolgonder­zoeken nodig zijn en/of welke therapie toegepast kan worden om de oorzaak van de klachten te verhelpen.

Dit programma omvat de volgende onderzoeken: Fecesprogramma, Virulente factoren, SIgA, ß-Defensine 2, α-1-Antitrypsine en EPX.

 

Darmtherapiescreening

Ontlastingsonderzoek

Dit onderzoekspakket geeft informatie over de gezondheid en het functioneren van het maagdarmkanaal, compleet met een bepaling van mogelijke pathogenen en de vrijmaking van histamine en de ontstekingsreacties uitgelokt door gluten.

De ‘Darmtherapiescreening’ is een zeer uitgebreid onderzoekspakket en omvat de volgende onderzoeken: spijsvertering, pH, resident en transiënt darmbioom, mycologie, virulente factoren darmbioom, Helicobacter pylori, TFT parasitologie, secretorisch IgA, bèta-defensine 2, alfa-1-antitrypsine, EPX, histamine, pancreas-elastase, tryptofaan, zonuline, Vetzurenprofiel darm en de Ontstekingsscreening (PMN elastase en een kwalitatieve bepaling van de ontstekingsmarkers calprotectine, lactoferrine, hemoglobine en transferrine.

 

Candida test

Ontlastingsonderzoek

Deze test geeft aan of er gisten en/of schimmels in het maag-darmkanaal voorkomen. Deze wijzen op een verstoorde darmflora. Deze test is aan te raden bij symptomen die wijzen op aandoeningen van het maag-darmkanaal zoals voedselintolerantie, winderigheid, diarree en daarvan afgeleide aandoeningen zoals  verminderde vitaliteit door slechte opname van voedingsstoffen en verminderde weerstand tegen ziekten. Als schimmels en gisten zich verplaatsen naar de urinewegen en ademhalingswegen kunnen ze ook daar voor problemen zorgen zoals: pijn bij het plassen, branderig gevoel, vaak plassen, bronchitis, longontsteking, (chronische) bijholteontstekingen. Ook kunnen schimmels huidschimmel en schimmelnagels veroorzaken. Indien er schimmels en/of gisten in het maag-darmkanaal zijn aangetoond kunnen deze met behulp van de juiste therapie en voedingsadvies verwijderd worden zodat de darmflora hersteld wordt.

Gluten overgevoeligheids test

Ontlastingsonderzoek

Deze test geeft aan of iemand overgevoelig is voor gluten en mogelijk coeliakie heeft. Vage tot ernstige buikpijnklachten en eventueel ook huidklachten (waaronder de ziekte van Dühring) na het eten van granen, kunnen hiermee verklaard worden.Pre-Screening Uitgebreid Plus

Ontlastingsonderzoek

Deze voedingsscreening bestaat uit een combinatie van de Pre-screening (7 voedingsmiddelen) en de Voedingsscreening klein (24 voedingsmiddelen).
Op basis van de Pre-screening wordt bepaald of de kleine voedingsscreening wordt getest op IgG of IgG4.

Daarnaast wordt de totale waarde van IgE gemeten in het bloed. Dit geeft aan of er eventueel ook sprake is van een allergie. Bij een verhoogde waarde van IgE is verder onderzoek noodzakelijk om de bron van de allergie te achterhalen.

 

Maagzweer test

Ontlastingsonderzoek

Deze test onderzoekt of iemand besmet is met deze bacterie die betrokken kan zijn bij het ontstaan van allerlei maagklachten tot aan maagkanker toe. (Vage) Pijn in de maagstreek, misselijkheid, een opgeblazen gevoel, gebrek aan eetlust en soms braken, (chronische) maagontstekingen en eventueel bloedarmoede wegens ijzergebrek kunnen hiermee verklaard worden. Vervolgens kan de juiste therapie ingezet worden om de bacterie te verwijderen.

 

TFT Parasieten test

Ontlastingsonderzoek

Deze test onderzoekt heel grondig of er parasieten zijn. Dit onderzoek kan mogelijk klachten als obstipatie, diarree, darmkrampen, misselijkheid en gebrek aan eetlust verklaren. Vervolgens kan de juiste therapie ingezet worden om de parasieten te verwijderen.

 

Preventief onderzoek darmpoliepen

Ontlastingsonderzoek

Dit programma onderzoekt of er aanwijzingen zijn voor het bestaan van poliepen of colorectaalkanker. Het geeft aan of verder onderzoek nodig is. Bij klachten als aanhoudende buikpijn, obstipatie en diarreeklachten, bloed in de ontlasting en vermagering zonder duidelijke aanleiding biedt dit programma inzicht in de klachten. Voordeel van dit onderzoek is dat het niet belastend is voor de cliënt.


Dit programma omvat de volgende onderzoeken:  Galzuren, Hemoglobine, Hemoglobine/Haptohemoglobine en Tumor M2-PK. Voor meer informatie: zie deze onderzoeken.

Gluten overgevoeligheids test

Ontlastingsonderzoek

Deze test geeft aan of iemand overgevoelig is voor gluten en mogelijk coeliakie heeft. Vage tot ernstige buikpijnklachten en eventueel ook huidklachten (waaronder de ziekte van Dühring) na het eten van granen, kunnen hiermee verklaard worden.Pre-Screening Uitgebreid Plus

Ontlastingsonderzoek

Deze voedingsscreening bestaat uit een combinatie van de Pre-screening (7 voedingsmiddelen) en de Voedingsscreening klein (24 voedingsmiddelen).
Op basis van de Pre-screening wordt bepaald of de kleine voedingsscreening wordt getest op IgG of IgG4.

Daarnaast wordt de totale waarde van IgE gemeten in het bloed. Dit geeft aan of er eventueel ook sprake is van een allergie. Bij een verhoogde waarde van IgE is verder onderzoek noodzakelijk om de bron van de allergie te achterhalen.

 

Maagzweer test

Ontlastingsonderzoek

Deze test onderzoekt of iemand besmet is met deze bacterie die betrokken kan zijn bij het ontstaan van allerlei maagklachten tot aan maagkanker toe. (Vage) Pijn in de maagstreek, misselijkheid, een opgeblazen gevoel, gebrek aan eetlust en soms braken, (chronische) maagontstekingen en eventueel bloedarmoede wegens ijzergebrek kunnen hiermee verklaard worden. Vervolgens kan de juiste therapie ingezet worden om de bacterie te verwijderen.

 

TFT Parasieten test

Ontlastingsonderzoek

Deze test onderzoekt heel grondig of er parasieten zijn. Dit onderzoek kan mogelijk klachten als obstipatie, diarree, darmkrampen, misselijkheid en gebrek aan eetlust verklaren. Vervolgens kan de juiste therapie ingezet worden om de parasieten te verwijderen.

 

Preventief onderzoek darmpoliepen

Ontlastingsonderzoek

Dit programma onderzoekt of er aanwijzingen zijn voor het bestaan van poliepen of colorectaalkanker. Het geeft aan of verder onderzoek nodig is. Bij klachten als aanhoudende buikpijn, obstipatie en diarreeklachten, bloed in de ontlasting en vermagering zonder duidelijke aanleiding biedt dit programma inzicht in de klachten. Voordeel van dit onderzoek is dat het niet belastend is voor de cliënt.


Dit programma omvat de volgende onderzoeken:  Galzuren, Hemoglobine, Hemoglobine/Haptohemoglobine en Tumor M2-PK. Voor meer informatie: zie deze onderzoeken.