Topmenu

Ayurwell

Hoofdmenu

Klachtenlijsten Lever

Hier vindt u de klachtenregistratielijsten voor de lever.

De test bestaat uit 6 vragenlijsten. Op de eerste lijst vult u uw naam, geboortedatum en emailadres in.
Vanaf dit eerste blad (zie de tabs bovenin) verstuurt u de uitkomst “Submit”

Klachtenlijsten

Per categorie zijn max. 45 punten te behalen.
Kijk welke categorie/categorieën de hoogste punten scoort/scoren.

0-10 punten
Dit onderdeel is waarschijnlijk in een goede conditie. Kijk in de Klachtenregistratielijst welke klachten hoog scoren (score 3: van vaak tot alle dagen last). Als deze hoge score er tussen zit kan het voor deze klacht zinvol zijn om de adviezen van de bijbehorende stap op te volgen. Vul na vier weken opnieuw het bijbehorende klachtenregistratiefor­mulier in en kijk of het aantal punten gezakt is.
10-20 punten
Dit onderdeel is niet in optimale conditie. Het is zinvol om de adviezen van de bijbeho­rende stap op te volgen. Vul na vier tot acht weken opnieuw de bijbehorende Klachten­registratielijst in en kijk of het aantal punten gezakt is.
20-30 punten
Dit onderdeel is waarschijnlijk behoorlijk uit balans. Het is zeker zinvol om de adviezen van de bijbehorende stap op te volgen. Volg de adviezen min. twee tot vier maanden op. Vul elke maand opnieuw de bijbehorende Klachtenregistratielijst in. Kijk na twee tot vier maanden of het aantal punten gezakt is.
30-45 punten
Dit onderdeel is waarschijnlijk erg verzwakt. Het is zeer zinvol om de adviezen van de bijbehorende stap op te volgen. Het is belangrijk om voldoende tijd – min. vier tot zes maanden – uit te trekken om het lichaam te laten herstellen. Het zal veel tijd vergen om het lichaam in betere conditie te brengen. Misschien dat volledig herstel niet lukt, ver­mindering van klachten vaak wel. Vul elke maand opnieuw de bijbehorende Klachten­registratielijst in. Kijk na vier tot zes maanden of het aantal punten gezakt is.